Donem especial èmfasi en aspectes d'higiene i profilaxis.

Salut i benestar

En una activitat on entren i surten gossos de diferents llars és primordial poder tenir coneixement i control sobre l’estat de salut dels nostres hostes, és per això que som rigurosos amb les condicions d’entrada al nostre centre, pensant sempre en prevenir i evitar focus de contagi al nostre entorn.

Condicions d’entrada a Mon Can:

 • És imprescindible que el gos estigui identificat amb microxip.
 • Portar el seu carnet sanitari oficial o bé el passaport on hi figuri el número de microxip.
 • Estar al dia de la corresponent vacunació (heptavalent).
 • Estar vacunat de traqueobronquitis infecciosa (tos de les gosseres).
 • Estar desparasitat tant interna com externament.
 • Les vacunes hauràn d'ésser segellades i firmades per un col·legiat veterinari.
 • En cas de requerir medicació s’haurà d’adjuntar la recepta veterinaria i dur-ne la quantitat necessària.
 • Aconsellem dur el seu llit, manta o coixí que utilitzi habitualment.
 • Si requereix un pinso específic, també podeu dur-lo.
 • Per als gossos considerats com a potencialment perillosos recordem que cal dur la fotocòpia o bé l’original de l’últim rebut de l’assegurança.
 • Tots els gossos (independentment de la raça) hauràn d'acceptar la manipulació i no mostrar agressivitat dirigida a humans.
 • MON CAN es reserva el dret d'admissió davant gossos que puguin mostrar simptomes de qualsevol enfermetat infecciosa.

Les estades inclouen:

 • Neteja i desinfecció diària del box (zona on mengen i dormen).
 • Estada durant el dia a les zones d’esbarjo amb supervisió constant.
 • Control i supervisió de l'estat anímic i físic.
 • Aigua ad libitum.
 • Aliment segons les necessitats de cada gos, (adult o cadell).
 • Assegurança responsabilitat civil.
 • Vigilància permanent.

Instal·lacions

Zones arbrades, zones d’esbarjo, zona races petites, boxs individuals...

Instal·lacions

Horaris i tarifes

Consulta el nostre horari i les nostre tarifes.

Més info

Últimes notícies

Vocació, respecte i confiança

Gerard i Eva